preloader
thumb 1 thumb 2 thumb 3 thumb 4 thumb 5 thumb 6 thumb 7 thumb 8 thumb 9 thumb 10 thumb 11 thumb 12 thumb 13 thumb 14 thumb 15 thumb 16
Laurentius Jaarverslag 2010

De weg van Laurentius in 2010

2010 kenmerkt zich voor Laurentius als een jaar van bezinning te midden van veel tumult. In dit jaarverslag bewandelt u onze weg van 2010 en leest u over de keuzes en ontwikkelingen die ons pad hebben gekruist. Klik hiernaast op start en kijk met ons mee.

kerk
kerk
mensen
start
cementmolen

“Van oudsher richten wij
ons op het bouwen van
betaalbare huizen voor
hen die dit zelf niet kunnen.”

arrow

Wonen in de
meest brede zinpijl

Ook in 2010 legt Laurentius het accent sterk op zorg, leefbaarheid en maatschappelijk welbevinden in de wijk. Hierdoor vergroten we de zelfstandigheid van onze bewoners.

Foto 1
Foto 2
goal
bal
scherm4 achtergrond

“Om je doel te behalen,
moet je keuzes maken.”

pijl
straat
mask

Invloed overheid

Het nieuwe kabinet verlangt en eist veel van corporatieland. Ook de nieuwe gemeenteraad van Breda heeft veel ambities.

pijl
kijker
Breda
Verrekijker

Vooruitkijken

2010 was voor Laurentius het jaar om met een frisse blik een nieuw ondernemingsplan te formuleren en een strategisch voorraadbeleid op te stellen.

pijl
camera
foto 1 foto 2 foto 3 foto 4

Ondernemingsplan 2011 – 2015

pijl

Bezuinigingen

Terwijl in 2010 de crisis in de woonsector stevig aanhoudt, voeren we ook een bezuinigingsoperatie door.

Aapjes
mask
bloemen
pijl

“Laurentius presteert
maatschappelijk goed
tot zeer goed.”

vlinder vlinder 8800 9000 30 60
vlinder vlinder 10000 9700 20 60
vlinder vlinder 9500 8700 50 60

Visitatierapport

In 2010 is Laurentius gevisiteerd door PwC. Wij onderscheiden ons bovengemiddeld op het terrein van bereikbare woningen en leefbaarheid.

pijl
bloem
vlinder
eindcijfer visitatierapport pijltjes rapport

7,1

duimpjes

Good Governance

Laurentius hecht veel waarde aan Good Governance. Daarom zetten we betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid voorop door effectief toezicht, transparantie en een zorgvuldige omgang en dialoog met onze klanten en belanghouders.

pijl
koffie
koekje
curve
wolk1
wolk2
wolk3
wolk4
wolk5
wolk6

“Wie altijd op de wind
en op de wolken let,
zal zaaien noch oogsten.”

arrow
vogel1
vogel2
hout l hout hout r

Verantwoord risico nemen

Ofwel: ‘wie geen risico durft te nemen, komt nooit verder’.

De bouwproductie valt stil, plannen worden uitgesteld of stopgezet…
Maar ook in 2010 wij gaan onverminderd door. En groeien flink. Tot 2016 hebben we 2.200 huur- en koopwoningen in aanbouw en zitten er nog eens 800 in de pijplijn.

pijl
foto1
Breda BinnenBuiten (Linie, Breda)
270 woningen
foto2
Vijf bouwlocaties Wisselaar (Breda)
96 woningen
foto3
Overakkerstraat (IJpelaar, Breda)
131 woningen
foto4
Loevesteinstraat (IJpelaar, Breda)
99 woningen
foto5
De Kroon (Heuvel, Breda)
101 woningen
foto5
Dr. Struijckenstraat (Heuvel, Breda)
97 woningen
blik

Blik naar buiten

Expanderen, consolideren, excelleren

De afgelopen jaren hebben we onze blik naar buiten gericht; expanderen onder het motto ‘bouwen en groeien’. Nu neemt Laurentius de tijd voor een pas op de plaats, om te consolideren. Zodat we vervolgens kunnen excelleren.

pijl
gat
muur

Huurder centraal

Wonen doe je niet alleen. Laurentius gaat voor wonen in de meest brede zin. Bij nieuwe activiteiten, producten en diensten zoeken we de samenwerking op met andere maatschappelijke instellingen. Dit vooral op het gebied van zorg en welzijn zodat onze huurders zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.

pijl
foto
foto
foto
foto
bg
krantje
abstract
ontbijt
vlak
stelletje
stoel
plusjes

Slimmer Kopen®

Slimmer Kopen®, een slimme zet. Om de tegenvallende verkoop te compenseren, heeft Laurentius in 2010 circa 1.400 huurwoningen aangewezen voor verkoop met korting via Slimmer Kopen®. In 2010 verkochten we hierdoor 53 woningen.

pijl
bg
magazine
woningen
verkocht
deur
lezen
stelletje

Kies je eigen woonvorm

Niet iedereen durft te kopen. Daarom bieden we naast Slimmer Kopen® een aantal nieuwbouwwoningen ‘te woon’ aan. De huurder bepaalt zelf of hij de woning koopt of huurt!

pijl
pijl

“Thuis is de plek waar het
goed voelt om blootsvoets
rond te lopen.”

sloffen

Samen in het diepe

Bij nieuwbouwprojecten gaan we voorzichtig te werk. Omdat we maximaal wendbaar willen blijven, zoeken we de samenwerking met andere partijen als het gaat om het ontwikkelen van projecten.

pijl
zwembandje1
zwembandje2
golf2
zwemmer
golf1

Klik voor Wonen

Het Woonloket Breda werd in 2010 vervangen door Klik voor Wonen.
Het nieuwe bemiddelingssysteem van de drie Bredase corporaties
biedt de woningzoekende meer mogelijkheden om zelf keuzes te maken.

pijl
vergrootglas
info klik1
klik
schuif
dave
hallo
gat

“Laurentius is als een goede buur.
We zijn er als het nodig is, maar respecteren ieders privacy en keuzes.”

pijl
bg

Leefbaarheid in de wijk

Na 5 jaar en 5.186.000 euro aan investering, hielden we in 2010 een leefbaarheidsenquête onder onze huurders. En met een positief
resultaat verbeteringen qua leefbaarheid zijn opgemerkt.
Dus we gaan door op drie vlakken:

1

Gedragen door bewoners

We zetten onze middelen in, daar waar ze het hardst nodig zijn. Dit in overleg met de bewoners en samenwerkingspartners.
2

Schoon, heel en veilig

Leefbaarheid begint met een schoon en veilig straatbeeld. Dit staat het dichtst bij onze huurders.
3

Initiatief wordt beloond

We stimuleren en faciliteren participatie en initiatieven van bewoners in het kader van sociale stijging.
pijl
foto1
foto1
spons
goed geregeld

Goed Geregeld

Ook in 2010 investeerden we 40.000 euro in Goed Geregeld. Hierdoor hebben onze huurders toegang tot extra service of aantrekkelijke kortingen bij veel bedrijven en instanties.

goed bezig

Goed bezig

Samen met de buurtcoach maakten we in 2010 vijf maan-den lang, iedere week een ronde door de wijk Kesteren. We spraken huurders aan om het straatbeeld te verbeteren. Bij goed resultaat, ontvingen zij een attentie.

kwast

Opknappen

Fijn thuiskomen, begint bij de voordeur. Daarom namen we in 2010 van diverse woon-complexen de algemene ruimtes onderhanden, om zo het thuisgevoel te vergroten.

huis

Inloophuis Wisselaar

Meer activiteiten organiseren in het inloophuis Wisselaar. Steeds meer organisaties, vrijwilligers en bewoners vinden nu hun plek in het inloophuis.

Samen in actie

Laurentius was in 2010 vaak samen met bewoners in actie. Vooral om een prettige en veilige woonomgeving te creëren en het sociaal contact te verhogen. Hier ziet u een paar van onze projecten:

pijl
medewerkers

Leefbaarheid in 2010

Onze financiën in 2010

Ons huurbeleid in 2010

Het huurdersbelang in 2010

Onze organisatie in 2010

Onze woningen in 2010

Opmerkelijke cijfers

2010 2009
Opgeleverde huurwoningen 355 220
Woningen in aanbouw 988 1.189
Aantal woningen 7.620 7.357
Percentage bereikbare huurwoningen 89,9% 86,5%
Gemiddelde netto huurprijs € 481,13 € 448,28
Eigen vermogen (x € 1.000) € 245.047* € 94.305
Solvabiliteit 32,20 33,25
Resultaat na belastingen (x €1.000) € 26.661* € 3.681
Percentage bereikbare huurwoningen 89,9% 86,5%
Aantal medewerkers 78 74

* Inclusief effect stelselwijziging op het vermogen.

pijl
einde

Dit is de populaire versie van het volledige jaarverslag 2010.

Tekst:
Michels communicatie

Vormgeving:
Twisted Interactive

Copyright 2011, Laurentius

Postbus 2199
4800 CD Breda

Doenradestraat 50
4834 GH Breda

Telefoon: 076 - 5 644 644

info@laurentiuswonen.nl
www.laurentiuswonen.nl

lijn 1
lijn 2
lijn 3
lijn 4
lijn 5